Mark Donaldson, VC on Australia’s progress - transcript